Welkom bij Aspira

De Vraag
In trajecten waarbij u werkt met grotere groepen deelnemers, bijvoorbeeld in Management Development, Organisatie ontwikkeling of Strategievorming wordt vaak de vraag gesteld wat de aanwezige competenties, waarden, cultuurnoties en dergelijke zijn van de deelnemers aan deze trajecten, om vandaaruit verdere besluiten te nemen over bijvoorbeeld de inhoud van een programma, de vervolgstappen bij de organisatieontwikkeling of de geschiktheid van medewerkers in de nieuwe koers van de organisatie.

Ons antwoord voor medewerkers

Ons antwoord voor opdrachtgevers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *