De mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van de competentieschouw met Aspira?

U kunt het Aspira instrument op diverse manieren inzetten.

  • Als ondersteuning voor de zelfkennis van uw medewerkers. Medewerkers evalueren zichzelf en door de gestructureerde manier waarop ze dit doen, komen ze op nieuwe inzichten.
  • Als ondersteuning voor uw teams. Zelfsturing vereist zelfkennis en feedback aan elkaar. Door de zelfkennis en de feedback te vergemakkelijken en voor alle teamleden inzichtelijk te maken stimuleert u zelfsturing en zelfkennis. Daardoor brengt u teams op een hoger plan.
  • Als ondersteuning voor uw ontwikkeltrajecten. In management development trajecten kunt u duidelijk maken welke competenties u belangrijk vindt en kunnen teamleden door middel van zelfevaluatie kijken of ze volgens henzelf aan deze competenties voldoen. Aan de hand van de resultaten van deze vergelijking kunt u een gedragen ontwikkelprogramma opstellen en dit door geregelde evaluatie van de competenties volgen.
  • Als start van gesprekken van leidinggevenden met medewerkers over performance en leervraagstukken. Door middel van Aspira geeft u de mogelijheid aan medewerkers om pro-actief te worden.
  • Als start van coachings- en assessmenttrajecten. De voorbereiding van de intake kan door de medewerker zelf in alle rust worden gedaan

[action link=”http://aspiratalent.nl/contact/”]Vraag direct een gratis demo aan[/action]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *