Sociale Due Dilligence

Vlootschouw op Competentie: Sociale Due Dilligence

In fusies en overnames is de financiële situatie van een organisatie meestal doorslaggevend in de besluitvorming. De nadruk op financiële performance is wat ons betreft maar de helft van het verhaal. De laatste tijd is er ook in het vakgebied van Fusies en Overnames en in de Accountancy veel meer aandacht voor Soft Signals. Het onvoldoende oppikken, verwerken en serieus nemen van deze Zachte Signalen is wat ons betreft de andere helft van een geslaagde overdracht, fusie of overname. Vertrouwen tussen de organisaties

Het in beeld brengen van competenties, culturen, vaardigheden, cultuur, waarden en kwaliteiten en het meewegen daarvan in besluitvorming noemen wij Sociale Due Dilligence.

 

Is dat wel meetbaar?

Door de verschillen haarscherp te benoemen en er vervolgens met elkaar de dialoog over aan te gaan, voorkomt de leiding een botsing en werkt zij op een positieve manier aan synergie. Het achterwege laten van zo’n sociaal proces is vaak de oorzaak van het mislukken van fusie of overname.

Hoe doe je een ‘social due diligence’?

Het is zinvol competenties, vaardigheden, cultuuraspecten, leiderschapsstijlen en andere denk- en gedragspatronen in kaart te brengen.

Samengevoegd geven ze een totaalbeeld van het sociale systeem van de organisatie.
Met dit totaalbeeld komen alle relevante thema’s in beeld. In het totaalbeeld komen kernwaarden, verwachtingen, ambities, teamgeest en leiderschap aan de orde.

Op deze manier komt naast de buitenkant ook de binnenkant aan bod. Ieders intenties, ideeën, normen en waarden zijn bespreekbaar.

Download hier de flyer:

Vlootschouw op Competenties en Sociale Due Dilligence